CESE prezintă rolul esențial al comerțului în promovarea unei redresări economice durabile în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19

La sesiunea plenară din iulie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz privind cel mai recent raport anual al Comisiei Europene pe tema punerii în aplicare a acordurilor de liber schimb (ALS), care acoperă 2018. CESE prezintă rolul esențial al comerțului în „promovarea unei redresări economice durabile și susținerea întreprinderilor în procesul de reconstruire și reorganizare a lanțurilor lor valorice afectate”. În același timp, regretă că activitatea de monitorizare desfășurată de societatea civilă rămâne „în mare parte absentă” din raportul de implementare.

În avizul său, CESE solicită instituțiilor UE să tragă învățăminte importante din actuala criză. Acestea includ necesitatea de a restabili lanțuri de aprovizionare globale mai reziliente, mai diversificate și mai responsabile și de a dezvolta mecanisme mai puternice „pentru a realiza o agendă durabilă privind comerțul și investițiile în toate dimensiunile sale”. CESE regretă în special faptul că activitatea desfășurată de grupurile consultative interne (GCI) pentru a monitoriza impactul acordurilor privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD) este „în mare parte absentă” din raport. CESE solicită ca GCI „să fie consolidate pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile de monitorizare” și își exprimă îngrijorarea, „având în vedere că, în prezent, capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă nu dispun de instrumente de punere în aplicare obligatorii” (dgf)