Revizija gospodarskog upravljanja koju Europska komisija provodi 2020. pravodobna je i trebala bi utrti put sveobuhvatnoj reformi, čime bi se učinio zaokret prema revidiranom i uravnoteženom okviru umjesto povratka u normalno stanje. U mišljenju koje su sastavili Judith Vorbach i Tommaso Di Fazio i koje je usvojeno na plenarnom zasjedanju u rujnu EGSO iznosi stav da je na razini EU-a potrebna nova ekonomska politika usmjerena na blagostanje u cilju promicanja dobrobiti ljudi i na niz ključnih ciljeva politike kao što su: održiv i uključiv rast, puna zaposlenost i dostojanstven rad, pravedna raspodjela bogatstva, javno zdravlje i kvaliteta života, okolišna održivost, stabilnost financijskih tržišta i cijena, uravnoteženi trgovinski odnosi, konkurentno socijalno tržišno gospodarstvo i stabilnost javnih financija.

Pozivajući Komisiju i države članice da nastave s promišljanjem o postojećim pravilima EU-a u svjetlu pandemije COVID-a 19, Judith Vorbach rekla je: „Potrebno je hitno revidirati i modernizirati okvir gospodarskog upravljanja, koji bi trebao biti uravnoteženiji i usmjeren na blagostanje te promicati dobrobit ljudi u Europi. Nikoga se ne smije zapostaviti. Jedan od načina da se to učini primjena je „zlatnog pravila” za javna ulaganja kako bi se zaštitila produktivnost te socijalna i ekološka osnova za dobrobit budućih generacija. Drugi su važni elementi osiguravanje dostatnih javnih prihoda, pravedna porezna politika i ublažavanje utjecaja ekonomski upitnih pokazatelja na donošenje politika. Ključna će biti i veća uključenost Europskog parlamenta, socijalnih partnera i civilnog društva u cjelini.“

Tommaso Di Fazio dopunio je njezine riječi u istom tonu: „Kriza koju je izazvao COVID-19 golem je šok koji iziskuje posezanje za punim financijskim kapacitetima. Potreban je usklađen cilj kako bi se ograničile gospodarske i socijalne posljedice ove pandemije te kako bi se teret nastale štete pravedno raspodijelio unutar država članica i među njima. Već su donesene značajne kratkoročne mjere poput aktivacije opće klauzule o odstupanju iz fiskalnog okvira. Međutim, umjesto prebrzog povratka u normalno stanje moramo učiniti velik korak naprijed i usmjeriti se prema revidiranoj gospodarskoj viziji kojom se povećava ulaganje u osposobljavanje, istraživanje i razvoj te strateške proizvodne aktivnosti.“ (mp)