Osnaživanje energetski siromašnih

Odlučna u naumu da promijeni predodžbu o osobama koje se suočavaju s energetskim siromaštvom kao o bespomoćnim žrtvama, organizacija Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (Katalonska udruga inženjera bez granica) počela je organizirati kolektivne skupove kako bi pružila platformu onima koji imaju slab pristup energiji ili vodi te onima koji se muče s plaćanjem računa. Mònica Guiteras iz udruge otkrila nam je da te tribine daju siguran prostor blizak tim ljudima i omogućuju im da se ne gledaju kao žrtve, nego protagonisti i pokretači promjene u energetskoj tranziciji.

EGSO info: Što vas je potaknulo da započnete ovu inicijativu?

Mònica Guiteras Blaya: Posljedicama energetskog siromaštva dosad se pristupalo iz perspektive socijalne skrbi, čime se ljude etiketira kao žrtve ili čak krivce za „lošu” potrošnju. Smatrali smo da je potrebno ponuditi transverzalniji pristup i obitelji u energetskom siromaštvu osnažiti tako da budu protagonisti i pokretači promjena u aktualnoj energetskoj tranziciji.

Kako je vaš projekt primljen? Jeste li dobili povratne informacije od osoba kojima ste pomogli? Možete li navesti neki primjer?

Sudionici smatraju da je ova inicijativa prijeko potrebna jer se često osjećaju bespomoćnima pred velikim opskrbljivačima ili pristup upravnih tijela doživljavaju vrlo birokratskim. Kolektivne tribine o energetskom siromaštvu dotičnim osobama pružaju siguran i blizak prostor u kojem se nikoga ne osuđuje i nitko ne zna više od bilo koga drugog. Umjesto toga, riječ je o prostorima za izgradnju razumijevanja svačijih iskustava kako bismo mogli živjeti bolje, s više informacija na raspolaganju, i aktivno sudjelovati u društvu.

Kako namjeravate upotrijebiti ova financijska sredstva za daljnje pružanje pomoći u zajednici? Planirate li već nove projekte?

Nagrada koju smo primili od velike je pomoći za povećanje odjeka projekta. Još uvijek ne uspijevamo doprijeti do mnogih marginaliziranih ljudi, a neki od njih čak nisu ni svjesni da te tribine postoje. Pomoći će nam i da na inovativan i konkretan način dopremo do pogođenih osoba. U tom smo pogledu tijekom ove pandemije morali potpuno promijeniti pristup i počeli organizirati tribine na kojima je prisutnost sudionika dijelom bila moguća fizički, a dijelom na daljinu. Rad na inovacijama, širenju informacija i komunikaciji, radi uključivanja što više što raznolikijih sudionika, jedan je od glavnih ciljeva koji smo si zadali s obzirom na ovo priznanje i financijska sredstva.

Koji biste savjet dali drugim organizacijama kako bi od aktivnosti i programa ove vrste postigle željene rezultate?

Nama se ključnim pokazao bliski kontakt s lokalnim organizacijama, izvan uobičajenih sektora u kojima djeluje naša udruga. Iako se mi prije svega bavimo okolišem, na ovom smo projektu uspostavili značajna lokalna partnerstva s pokretima za dostojne stambene uvjete i udruženjima stanovnika gradskih četvrti.

U kojoj mjeri gajite optimizam da će EU uspjeti ostvariti ciljeve iz zelenog plana?

Ključ za postizanje tih ciljeva mora biti socijalna pravda jer će samo tako predstojeća tranzicija biti i pravedna i zelena. Kao društvo moramo uložiti velike napore kako bismo utjecali na vlasti i upravna tijela na različitim razinama radi postizanja ciljeva uz osiguravanje socijalne zaštite te sudjelovanje i osnaživanje građana.