Transformarea persoanelor afectate de sărăcie energetică în protagoniști

Hotărâtă să schimbe percepția persoanelor care se confruntă cu sărăcia energetică ca victime neajutorate, asociația catalană „Ingineri fără frontiere” a început să organizeze adunări colective pentru a oferi o platformă persoanelor cu acces redus la energie sau apă, precum și celor care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește plata facturilor. Mònica Guiteras, din partea acestei asociații, a vorbit despre modul în care adunările au oferit un spațiu sigur și de proximitate acestor persoane și le-au făcut să înțeleagă că nu sunt victimele, ci mai degrabă protagoniștii și agenții schimbării în tranziția energetică.

CESE info: Ce v-a determinat să demarați proiectul sau inițiativa dumneavoastră?

Mònica Guiteras Blaya: Până în prezent, impactul sărăciei energetice a fost abordat din perspectiva bunăstării, care a etichetat, adesea, persoanele care se află în această situație drept victime, sau chiar ca fiind vinovate de un consum „rău”. Pentru noi, era necesar să se aducă în discuție o abordare mai transversală, și să li se ofere familiilor afectate de sărăcie energetică instrumentele necesare pentru a deveni protagoniste și agenți ai schimbării în tranziția energetică aflată în curs de desfășurare.

Cum a fost primit proiectul dumneavoastră? Ați obținut feedback de la persoanele pe care le-ați ajutat? (Ne puteți da un exemplu dacă aveți vreunul?)

Participanții consideră această inițiativă ca foarte necesară, dat fiind că se simt adesea neajutorați în confruntarea cu marile întreprinderi furnizoare sau percep abordarea administrației ca fiind prea birocratică. Adunările colective privind sărăcia energetică oferă persoanelor în cauză un spațiu sigur și de proximitate, în care nimeni nu se simte judecat și nimeni nu știe mai mult decât ceilalți. Acestea servesc, în schimb, la obținerea unei mai bune înțelegeri a experiențelor tuturor, pentru a ne ajuta să ducem o viață mai bună, cu mai multe informații la dispoziție, participând activ la societate.

În ce fel veți folosi finanțarea obținută pentru a ajuta în continuare comunitatea? Aveți deja în vedere noi proiecte?

Premiul primit va fi de mare ajutor pentru a spori capacitatea proiectului de a comunica cu cetățenii. Încă nu reușim să intrăm în contact cu numeroase persoane care trăiesc la marginea societății – cele care nici măcar nu sunt conștiente de existența acestor adunări. Acesta ne va ajuta, de asemenea, să ne adresăm persoanelor afectate de sărăcie energetică într-un mod inovator și semnificativ. Este vorba despre un aspect pe care a trebuit să îl reinventăm în timpul acestei pandemii, organizând adunări în parte cu prezență fizică, în parte cu participare de la distanță. Desfășurarea de activități privind inovarea, difuzarea și comunicarea, pentru a aduce laolaltă mai multe persoane care aparțin unor grupuri mai diverse, reprezintă unul dintre principalele obiective pe care ne-am propus să le realizăm grație acestei recunoașteri și finanțări.

Ce sfaturi ați da altor organizații care doresc să aibă succes în desfășurarea unor astfel de activități și programe?

Pentru noi s-a dovedit a fi esențială menținerea unor contacte strânse cu organizațiile de pe teren, în afara sectoarelor în care își desfășoară, de obicei, activitatea asociațiile similare. Deși suntem o ONG care activează în domeniul mediului, în cadrul acestui proiect, am stabilit parteneriate locale importante cu mișcări care urmăresc să garanteze locuințe decente și cu asociații de cartier.

Cât de optimistă sunteți cu privire la perspectivele ca UE să atingă obiectivele Pactului verde?

Justiția socială trebuie să joace un rol-cheie în atingerea acestor obiective, dat fiind că este vorba despre unicul aspect care va face tranziția nu numai verde, ci și justă. Ca societate, trebuie să depunem eforturi considerabile pentru a avea un impact asupra guvernelor și administrațiilor de la diferite niveluri, în scopul de a atinge obiectivele prin asigurarea garanțiilor sociale, precum și a participării și responsabilizării cetățenilor.