New EU strategy on adaptation to climate change - Timeline

07Jul2021
23Jun2021

Jälgi menetluskäiku: 2021/0018/COD

/

Esimene lugemine

Euroopa Parlament

Arvamused

Ettepanek