New EU strategy on adaptation to climate change - Timeline

07Jul2021
23Jun2021

Проследете етапите на 2021/0018/COD

/

Първо четене

Европейски парламент

Становища

Предложение