Консултативен комитет „Европейско икономическо пространство“ - Related Publications and other work