Комитет за наблюдение „Евромед“ - Related Publications and other work