Комитет за наблюдение„Източни съседи“ - Related Opinions