В рубриката „Право в целта!“ членовете на ЕИСК споделят вижданията си по важни въпроси от европейския дневен ред. Този месец поканихме Маурицио Менси, член на ЕИСК, който е докладчик по становището за Последиците от Европейския законодателен акт за интегралните схеми за отбранителната и авиокосмическата промишленост, прието от ЕИСК на неговата пленарна сесия през юни, да ни обясни накратко тази важна тема.

Последиците са за два стратегически важни сектори — отбранителната и авиокосмическата промишленост, обясни той.