В нашата рубрика „Въпрос към...“ се обръщаме към члена на ЕИСК Хавиер Дос с въпроса кои са най-важните задачи за 2022  г. пред групата „Европейски семестър“, чийто председател той е.

ЕИСК Инфо: Вие председателствате групата „Европейски семестър“. Кои са най-важните задачи пред групата през тази година?