Година на солидарен живот: уроците по социална ангажираност срещу COVID според Карин дом

ЕИСК Инфо помоли Карин дом — български носител на Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност, да разкаже на нашите читатели как се роди проектът, как хората откликнаха на него и как парите от наградата ще помогнат за разрастването на тяхната организация. В това интервю Дарина Райкова, ръководител на проект, отговаря на нашите въпроси.

Какво Ви накара да започнете своя проект или инициатива?
Мисията на Фондация Карин дом от самото ѝ създаване преди повече от 25 години е да подкрепя децата със специални нужди в България и техните семейства. И не просто да предоставя подкрепа, а тя да е съобразена с индивидуалните нужди и потребности на детето и семейството. Подкрепата не е насочена само към предоставяне на терапия, но и към повишаване на шансовете за качествен живот, за равноправен достъп до качествено образование, за предоставяне на възможност на родителите да се справят с трудностите, да ги приемат и да работят уверено и мотивирано за разрешаването им, за израстването на родителите като най-активните застъпници за правата на своите деца и не на последно място – обучения и супервизии на специалисти, институции и организации, работещи с тях. Настъпването на Ковид в България създаде една изключително тревожна ситуация – децата и родителите останаха без възможност да получават терапевтични и психологически услуги, както досега. Следвайки основната си мисия, ние бяхме длъжни да намерим решение как да подкрепим качествено тези семейства в настоящата извънредна ситуация и да продължим да работим за тяхното здраве и развитие.

Как беше приет Вашият проект? Получихте ли отзиви от хората, на които сте помогнали? (Бихте ли посочили евентуално някакъв пример?)

Чрез обученията и изработените материали бяха подкрепени директно родители, чиито деца посещават Карин дом, много други родители от страната, както и българи с малки деца, живеещи в чужбина. Индиректно подкрепихме също семейства и деца чрез изпращане на тези материали до центрове за ранна интервенция, детски градини, други образователни институции и специалисти. Много колеги споделиха, че изпратените от нас материали са им помогнали да комуникират и да дадат адекватни насоки на много семейства в тази извънредна за всички ситуация.

Как ще използвате това конкретно финансиране, за да продължите да подпомагате общността? Планирали ли сте вече нови проекти?

Ситуацията в България все още е нестабилна и опасна и се очертава работата да продължи да следва този онлайн модел поне до септември 2021 г. Онлайн обученията продължават и тази година, като са планирани повече теми по конкретна проблематика съобразно потребностите, нуждите и притесненията на родителите и специалистите. Ще бъде предоставяна и подкрепа за преодоляване на последиците от Ковид в по-дългосрочен план.   

Какъв съвет бихте дали на други организации, за да постигнат резултати в подобни дейности и програми?

Да следват правилно и постоянно мисията, визията и ценностите на организацията си и да работят мотивирано, с любов и с поставени конкретни цели – на кого искаме да помогнем и защо. Да бъдат адаптивни и да не се страхуват от промените и трудностите, защото те често създават нови възможности за развитие.