EESK:s Online Talks – Kolla in oss på nätet!

Visste du att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ser till att vanliga människor runt om i Europa får möjlighet att framföra sina synpunkter om Europas utveckling?

visitEESCateesc [dot] europa [dot] eu (Boka ditt besök online) för att få veta mer om varför samråd, dialog och konsensus står i centrum för vårt arbete som företrädare för det organiserade civila samhället (inbegripet arbetsgivare, fackföreningar och olika grupper som till exempel yrkessammanslutningar, föreningar i lokalsamhället, jordbrukarorganisationer, ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, konsumenter, miljöorganisationer och många fler). (cl)