Știați că Comitetul Economic și Social European veghează ca cetățenii de rând de pe continentul european să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește dezvoltarea Europei?

Rezervați o vizită online și descoperiți de ce consultarea, dialogul și consensul se află în centrul misiunii noastre: reprezentarea societății civile organizate (care include angajatorii, sindicatele și diferite grupuri, cum ar fi asociații profesionale și comunitare, organizații de agricultori, organizații de tineret, asociații ale femeilor, consumatori, actori din domeniul protecției mediului și mulți alții). (cl)