Pripravila skupina organizacij civilne družbe

V nedavni razpravi skupine organizacij civilne družbe EESO so poudarili, da je revščina v EU prevelika in prezapletena težava, da bi to breme prepuščali zgolj lokalnim organizacijam; potreben je cel spekter političnih ukrepov.

 Boj proti revščini je še vedno potreben, tako v EU kot po vsem svetu. Danes še toliko bolj, saj so se življenjski stroški od začetka vojne v Ukrajini znatno povečali. Čeprav organizacije civilne družbe ponujajo pomembne rešitve za odpravo posledic revščine, je jasno, da morajo prihodnji politični ukrepi revščino preprečevati. To so sklepi razprave, ki jo je 22. marca 2023 organizirala skupina organizacij civilne družbe EESO. Dogodka so se udeležili gostujoči govorniki na visoki ravni, med njimi tudi italijanska ministrica za delo in socialno politiko Marina Elvira Calderone

Predsednik skupine organizacij civilne družbe Séamus Boland je poudaril, da oblikovalci politik na vseh ravneh ne morejo prezreti dejstva, da revščina v EU še vedno problem, saj je bila leta 2021 ena od petih oseb v Evropi izpostavljena tveganju revščine ali socialne izključenosti (kar je po podatkih Eurostata 95,4 milijona ljudi oziroma 21,7 % prebivalstva EU). Dodal je še, da slogan „nihče ne sme biti zapostavljen“, ne sme izgubiti pomena. Navedeno je bilo, da je revščina glavni razlog, da so ljudje izključeni iz dela, izobraževanja in osnovnih zdravstvenih storitev. Je edini velik razlog za socialno izključenost in neenakost.

Ga. Calderone je poudarila, da so za boj proti revščini potrebne znatne naložbe v socialna in poklicna omrežja, da bi ljudi usmerili na razvojno pot, ki bi lahko nadgradila njihov človeški potencial. „Bistveno je, da javni organi z ustreznimi pravnimi okviri, ki omogočajo razvoj novih organizacijskih oblik, spodbujajo avtonomne državljanske pobude,“ je še dodala. "Vsi se moramo odzivati na različne oblike revščine in na specifične potrebe regij."

Carlos Susias, predsednik Evropske mreže za boj proti revščini (EAPN), je poudaril odgovornost ...

Branje lahko nadaljujete na naši spletni strani. (jk)