Sagatavojusi EESK Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa

Nesen rīkotajās Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas debatēs tika uzsvērts, ka nabadzība Eiropas Savienībā ir pārāk liela un kompleksa problēma, lai tās risināšanu varētu novelt tikai uz vietējo organizāciju pleciem; ir nepieciešams plašs politikas pasākumu spektrs.

 Pret nabadzību joprojām ir jācīnās gan Eiropas Savienībā, gan citur pasaulē. Tā kā kopš kara sākuma Ukrainā ir būtiski palielinājusies dzīves dārdzība, šā jautājuma risināšana ir kļuvusi vēl neatliekamāka. Lai gan pilsoniskās sabiedrības organizāciju rokās ir spēcīgi risinājumi nabadzības seku mazināšanai, ir skaidrs, ka jaunajiem politikas pasākumiem ir jāspēj nabadzību novērst. 2023. gada 22. martā EESK notika Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas diskusija, kurā tika izdarīti vairāki secinājumi. Pasākumu apmeklēja augsta līmeņa viesreferenti, tostarp Itālijas nodarbinātības un sociālās politikas ministre Marina Elvira Calderone.

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas priekšsēdētājs Séamus Boland uzsvēra, ka 2021. gadā katru piekto Eiropas iedzīvotāju joprojām apdraudēja nabadzības vai sociālās atstumtības risks (saskaņā ar Eurostat datiem kopumā tie bija 95,4 miljoni cilvēku vai 21,7 % no ES iedzīvotāju skaita 2021. gadā), tāpēc politikas veidotāji nevienā no līmeņiem nevar ignorēt to, ka nabadzība Eiropas Savienībā joprojām ir problēma. Viņš piebilda, ka devīze “nevienu neatstāt novārtā” nedrīkst palikt tikai tukši vārdi. Nabadzība ir minēta kā galvenais iemesls cilvēku atstumšanai no darba, izglītības un veselības pamatpakalpojumiem. Tā ir vissmagākais sociālās atstumtības un nevienlīdzības cēlonis.

Savā uzrunā ministre Calderone uzsvēra, ka nabadzības apkarošanai ir vajadzīgi ieguldījumi, lai sociālie un profesionālie tīkli cilvēkiem palīdzētu nostāties uz kājām un celt savu potenciālu. “Ir svarīgi panākt, lai publiskās pārvaldes iestādes atbalstītu individuālu cilvēku iniciatīvas tāda piemērota tiesiskā regulējuma ietvaros, kas dotu iespēju veidot jaunas organizatoriskās struktūras,” norādīja Calderone. “Mums ir jāvar risināt dažāda veida nabadzības radītās problēmas un rūpēties par reģionu konkrētajām vajadzībām.”

Eiropas Nabadzības apkarošanas tīkla direktors Carlos Susias runāja par atbildību.

Plašāka informācija atrodama mūsu tīmekļa vietnē (jk)