VAT – new implementing powers for the Commission - Timeline

27Apr2021

Jednotlivé kroky 2020/0331/CNS

/

Rokovanie

Konzultácia

Stanoviská

Návrh