Perspectiva locală – S3 Episodul 20 – Criza energetică

Una din patru gospodării din Uniunea Europeană nu își poate permite să își încălzească, răcească sau lumineze suficient locuința. Ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii europeni și, în special, pentru cei cu resurse mai limitate? Acest episod al „Perspectivei locale” analizează impactul crizei energetice asupra vieții noastre de zi cu zi. Cu Elena Mastantuono (CESE), Sonja Van Renssen (Energy Monitor), Sabrina Iannazzone (Rețeaua europeană pentru combaterea sărăciei) și Thomas Dorget (Confrontations Europe).

Limbi disponibile:

Energia este baza

Stimați cititori,

Războiul din Ucraina și pandemia de COVID-19 au provocat tulburări socioeconomice semnificative în întreaga Europă și în lume. La aproape șapte luni de la începutul războiului, teama de creștere a prețurilor la energie și de insecuritate energetică, precum și volatilitatea prețurilor la alimente și inflația la nivel mondial tulbură viața și pun în pericol bunăstarea oamenilor la nivel mondial. Astfel, situația din Ucraina, cu consecințele sale pe termen lung reflectate în creșterea prețurilor la energie, se va număra printre subiectele care vor domina activitatea noastră în cadrul Comitetului Economic și Social European în lunile următoare.

Date în agendă

În prim-plan

În rubrica noastră „În prim-plan”, membrii CESE își împărtășesc opiniile cu privire la chestiuni importante de pe agenda europeană. De data aceasta, am adresat membrei CESE Judith Vorbach (raportoare pentru avizul din proprie inițiativă pe tema „Taxonomia socială – provocări și oportunități” în cadrul sesiunii plenare din septembrie) următoarea întrebare: La nivel european, care sunt căile de acțiune și provocările pe care le implică punerea în aplicare a unei taxonomii sociale în cursul negocierilor pentru taxonomia verde?

Judith Vorbach: O taxonomie socială pentru investiții durabile

Obiectivul taxonomiei UE este de a canaliza investițiile către durabilitate prin furnizarea unui sistem de clasificare transparent pentru investitori și întreprinderi. În prezent, Regulamentul privind taxonomia UE și actele sale de punere în aplicare se axează pe obiectivele legate de climă și de mediu, completate de garanții sociale minime. Deși salută obiectivele ecologice, CESE solicită un concept de durabilitate cuprinzătoare, astfel încât taxonomia să includă atât durabilitatea de mediu, cât și pe cea socială.

Imaginați-vă Ucraina...

În coloana „Imaginați-vă Ucraina”, publicăm fotografii care ilustrează războiul din Ucraina și urmările acestuia. Adesea jurnaliștii sunt cei care ne aduc astfel de mărturii, deoarece ei sunt cei care ajung în locurile unde noi nu putem ajunge, pentru a imortaliza faptul și clipa.

„O întrebare adresată...”

O întrebare adresată...

În secțiunea „O întrebare adresată...”, îi invităm pe membrii CESE să ne răspundă la o întrebare pe un subiect de interes care ocupă un loc important pe agenda europeană. Pentru ediția din septembrie, am vorbit cu Lutz Ribbe, membru al CESE și președintele Observatorului dezvoltării durabile, pe tema crizei energetice și a energiei din surse regenerabile. Întrebarea CESE Info: În contextul crizei energetice, cum poate energia din surse regenerabile să răspundă provocărilor legate de tendințele de revenire la cărbune și la energia nucleară sau de întârzierea îndeplinirii obiectivelor Pactului verde?

Lutz Ribbe: Criza energetică și energia din surse regenerabile

În februarie 2015, Comisia Europeană a publicat „Pachetul privind uniunea energetică”, o „strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul climei”. S-au formulat numeroase propuneri pozitive și s-au luat angajamente de a respecta promisiunile făcute, printre care se numără reducerea drastică a dependenței de importuri, extinderea sistematică a energiilor din surse regenerabile și transformarea Europei în lider mondial în ceea ce privește acest tip de energii. S-a reiterat faptul că cetățenii ar trebui să se afle în centrul politicii...

Ghiciți cine este invitatul nostru/invitata noastră...

Invitatul-surpriză

În coloana „Invitatul-surpriză” veți găsi puncte de vedere și opinii ale unor persoane ale căror atitudini, acțiuni și angajamente constituie modele pentru alții. În acest număr, publicăm un articol scris de Olga Vegera și Vasyl Kushmuns – membri ai ONG-ului Promote Ukraine – despre activitățile desfășurate la Bruxelles de această organizație neguvernamentală care luptă pentru o Ucraină liberă.

Olga Vegera și Vasil Kușmuns: „Promote Ukraine” ca voce a societății civile ucrainene în Europa

În ce măsură Ucraina este o țară europeană? De ce a fost atacată? Are nevoie de reforme? Cum și unde își închipuie viitorul? - acestea au fost întrebările pe care și le punea ONG-ul nostru „Promote Ukraine” la înființarea sa în 2014.

Știrile CESE

Societatea civilă organizată din Europa nu va abandona Ucraina

La 19 iulie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat o conferință la nivel înalt la Cracovia pe tema ajutorării și reconstrucției Ucrainei, ocazie cu care și-a manifestat sprijinul deplin sub toate aspectele față de această țară răvășită de război.

Ediția 2022 a premiilor ecologice ale UE: iată care sunt finaliștii CESE !

Comitetul Economic și Social European (CESE) are onoarea de a anunța finaliștii, pe categorii, ai primei ediții a Premiilor ecologice ale UE, organizată în colaborare cu Comisia Europeană și alți parteneri pentru a răsplăti excelența în cadrul lanțului valoric ecologic european. Câștigătorii fiecărei categorii vor fi anunțați la 23 septembrie, Ziua europeană anuală a produselor ecologice, în cadrul unei ceremonii speciale la care va participa comisarul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski.

Președinția cehă a UE va regândi, reconstrui și reîntări Uniunea Europeană

„Europa ca misiune: regândire, reconstrucție, reîntărire” este deviza oficială a Președinției cehe a Consiliului Uniunii Europene, care a început la 1 iulie 2022 și care se va concentra pe gestionarea consecințelor războiului din Ucraina, pe reducerea dependenței energetice a Europei și pe creșterea viitoarei sale autonomii strategice.

Președinții CESE și CoR discută despre provocările comune pentru viitorul Europei

Președinta Comitetului Economic și Social European (CESE), Christa Schweng, și președintele nou-ales al Comitetului European al Regiunilor (CoR), Vasco Alves Cordeiro, au discutat, în cadrul sesiunii plenare din iulie a CESE, despre noi perspective de acțiune comună și cooperare între cele două comitete.

A sosit momentul ca Balcanii de Vest să investească în tineretul lor

Pentru a asigura un viitor mai prosper pentru cetățenii lor, guvernele din Balcanii de Vest trebuie să abordeze problemele cu care se confruntă tinerii, care dețin cheia unui astfel de viitor. Alocările bugetare suficiente și transparente pentru dezvoltarea politicii de tineret și includerea tinerilor în procesul de aderare la UE reprezintă condiții prealabile pentru facilitarea unor schimbări pozitive și îmbunătățirea situației tinerilor din regiune.

Violența împotriva femeilor trebuie recunoscută ca infracțiune incriminată de UE

În cadrul sesiunii sale plenare din iulie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a dezbătut, cu Cristina Fabre, reprezentanta Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, proiectul de directivă al Comisiei privind combaterea violenței bazate pe gen și egalitatea de gen.

Noile norme privind produsele sustenabile trebuie să țină seama de dimensiunea socială

În cadrul sesiunii sale plenare din iulie, Comitetul Economic și Social European (CESE) a solicitat Comisiei Europene să consolideze aspectele sociale ale principalelor propuneri menite să armonizeze normele UE privind produsele sustenabile, proiectarea ecologică și textilele sustenabile.

Foaia de parcurs a UE privind securitatea și apărarea: CESE solicită statelor membre să acționeze cu unitate și fermitate

Într-un nou aviz, Comitetul Economic și Social European (CESE) sprijină pe deplin obiectivele Foii de parcurs privind tehnologiile critice pentru securitate și apărare, care sosește într-un moment deosebit de oportun, având în vedere războiul din Ucraina. 

Consiliul UE-SUA pentru comerț și tehnologie trebuie să valorifice ocazia de a ocupa un loc de frunte în ceea ce privește comerțul, tehnologia și inovarea

În cadrul sesiunii sale plenare din iulie, CESE a susținut că noul Consiliu pentru comerț și tehnologie (CCT) poate deveni un instrument inovator care să le permită UE și SUA să colaboreze în direcția unei lumi mai sigure și mai prospere, pe baza principiilor dezvoltării durabile și a valorilor democratice. Consiliul este conceput pentru a fi un proces participativ și, ca atare, trebuie să își demonstreze transparența și angajamentul ferm față de societatea civilă și părțile interesate.

O piață internă mai puternică prin impozitarea uniformă a economiei digitale

Într-un aviz exploratoriu, CESE insistă asupra importanței unei legislații europene coordonate care să stabilească cote de impozitare pentru societățile de servicii digitale. Acest lucru va asigura un mediu de afaceri favorabil creșterii și va aduce beneficii pieței interne, evitând în același timp decalajele pe care le-ar crea inițiativele naționale separate.

Normele fiscale privind telemunca transfrontalieră trebuie actualizate și simplificate

Cum ar trebui impozitate salariile și profiturile întreprinderilor într-un mod care să răspundă nevoilor mediului de lucru actual? Într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din iulie, CESE abordează această provocare, salutând și încurajând extinderea telemuncii.

Tranziția digitală trebuie să fie echitabilă: drepturile omului și controlul uman asupra mașinii trebuie să rămână valori fundamentale

Mulți europeni nu au încă competențe digitale, iar cele mai multe administrații naționale nu au implementat încă soluții digitale. Condiționarea accesului cetățenilor la anumite servicii de interes general de deținerea unei identități digitale ar putea duce la situații în care toată lumea iese în pierdere: un număr semnificativ de europeni ar putea vedea cum li se refuză dreptul de a avea acces la aceste servicii.

Știri despre grupuri

Diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor: un monstru birocratic sau un instrument util?

redactat de Antje Gerstein, membră a Grupului „Angajatori” al CESE

La 23 februarie, Comisia Europeană a publicat propunerea sa de directivă privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, care stabilește un cadru ce impune întreprinderilor să identifice impactul negativ asupra mediului și a drepturilor omului în cadrul propriei lor organizații și de-a lungul lanțului de valoare la care participă, și să ia măsuri pentru a-l contracara.

Iarna, gazul și încălzirea

Redactat de Grupul „Lucrători”

Europa se află într-o situație dificilă după mulți ani de neglijență și optimism neîntemeiat în materie de energie. Agravat de închiderea instalațiilor nucleare care au fost înlocuite în cea mai mare parte cu centrale pe gaz sau cărbune (cu prețul a zeci de mii de decese premature în fiecare an), de dependența de gaze naturale ca alternativă la îndemână și ieftină (și, recent, considerată și verde), și de o piață a energiei prost concepută pentru a face față la crize sau pentru a asigura o pondere ridicată de energie din surse regenerabile, gerul din această iarnă este foarte temut.

Voluntarii, actori esențiali în societățile europene

Redactat de Grupul „Organizații ale societății civile” al CESE

Activitățile de voluntariat formale și informale întreprinse în timpul pandemiei de COVID‑19 și asistența acordată refugiaților ucraineni au demonstrat, din nou, contribuția vitală și holistică adusă de voluntariat societății. Voluntariatul joacă un rol esențial în construirea capitalului social, a incluziunii sociale și a coeziunii. Este, de asemenea, o sursă importantă de dezvoltare personală și cel mai evident exemplu de implicare civică și cetățenie activă.