Responsabilizarea este cheia unui Pact climatic european de succes

EU Climate Pact

CESE constată cu satisfacție că recomandările sale sunt reflectate în propunerile Comisiei Europene privind un Pact climatic european care să sprijine acțiunile climatice actuale și viitoare prin învățarea reciprocă, educație, consolidarea capacităților, eliminarea barierelor și facilitarea accesului la finanțare.

Prin introducerea conceptului de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon la nivel mondial, Acordul de la Paris a modificat discursul politic și a plasat guvernele și părțile interesate pe o traiectorie orientată către acțiuni concrete. Un astfel de rezultat nu ar fi fost posibil fără mobilizarea excepțională a tuturor actorilor societății civile. Participarea activă a „tuturor componentelor societății” este o condiție prealabilă pentru succesul politicii în domeniul climei pe teritoriul UE.

Dl Peter Schmidt, membru al CESE, a declarat „Pactul climatic reprezintă o oportunitate majoră de a concepe o abordare inovatoare, bazată pe participare, care să reflecte, să sprijine și să inspire acțiunile întreprinse deja la nivelul societății civile, în comunități, în orașe și în regiuni”.

CESE dorește să colaboreze cu Comisia Europeană și cu alte organe ale UE pentru a crea împreună o platformă a părților interesate în cadrul Pactului climatic european, bazată pe principiile incluziunii, transparenței, participării și asumării veritabile de către actorii din domeniul climei de la toate nivelurile.

În plus, înființarea în cadrul Pactului climatic a unui forum al UE pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice ar stimula procesele de învățare cu adevărat reciprocă, ar facilita accesul la finanțare și ar elimina barierele. Un mecanism de implicare a tineretului în acțiunile privind clima și durabilitatea, cum ar fi mesele rotunde pentru implicarea tinerilor în domeniul climei și al durabilității, propuse de CESE, ar trebui să fie parte integrantă a acestui Pact. (mr)