EU Climate Pact

EGSO izražava zadovoljstvo zbog toga što su njegove preporuke uzete u obzir u prijedlozima Europske komisije o europskom klimatskom paktu, kojim se podupire dosadašnje i novo djelovanje u području klime putem uzajamnog učenja, obrazovanja, izgradnje kapaciteta, uklanjanja prepreka i lakšeg pristupa financiranju.

Pariški je sporazum uvođenjem koncepta globalne ugljične neutralnosti doveo do promjene političkog diskursa i poveo vlade i dionike na put usmjeren na djelovanje. Taj ishod ne bi bio moguć bez dosad nezabilježene mobilizacije svih dionika civilnog društva. Aktivno sudjelovanje svih dijelova društva preduvjet je za uspješnu klimatsku politiku u EU-u.

Član EGSO-a Peter Schmidt izjavio je: „Klimatski pakt važna je prilika za oblikovanje inovativnog participativnog pristupa koji će odražavati, podupirati i nadahnjivati djelovanje koje se već provodi u civilnom društvu, unutar zajednica, gradova i regija.“

EGSO želi surađivati s Europskom komisijom i drugim tijelima EU-a kako bi zajedno uspostavili Platformu dionika europskog klimatskog pakta utemeljenu na načelima uključivosti, transparentnosti i istinskog sudjelovanja te odgovornosti aktera u području klime na svim razinama.

Osim toga, osnivanjem foruma EU-a za financiranje borbe protiv klimatskih promjena u okviru pakta potaknuo bi se istinski uzajaman proces učenja, olakšao pristup financiranju i uklonile prepreke. Sastavni dio pakta trebao bi biti i mehanizam za uključivanje mladih u pitanja klime i održivosti, kao što su okrugli stolovi za mlade o klimi i održivosti, koje je predložio EGSO. (mr)