Rusland

This page is also available in

De samenwerking van het EESC met organisaties van het maatschappelijk middenveld in Rusland vindt plaats met inachtneming van de vijf richtsnoeren voor de betrekkingen tussen de EU en Rusland zoals overeengekomen door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Een van de richtsnoeren is de "steun voor intermenselijke contacten".

De dialoog en de uitwisseling van ervaringen tussen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit de EU en Rusland dragen in belangrijke mate bij aan de verdere tenuitvoerlegging van het strategisch partnerschap tussen de EU en Rusland. Het EESC heeft gekozen voor een tweeledige benadering ten aanzien van zijn betrekkingen met het Russisch maatschappelijk middenveld, om zoveel mogelijk verschillende vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te bereiken. Aan de ene kant onderhoudt het Comité betrekkingen met de Civiele kamer van de Russische Federatie, zijn officiële Russische tegenhanger, en organiseert het onder andere jaarlijkse gezamenlijke seminars over onderwerpen die van belang zijn voor het maatschappelijk middenveld aan beide zijden. De andere partner van het EESC is het Forum voor het maatschappelijk middenveld EU-Rusland, dat een andere verzameling organisaties van het maatschappelijk middenveld bijeen brengt.

Het follow-upcomité EU-Rusland is een intern EESC-orgaan, dat als een stuurgroep fungeert. Het is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de betrekkingen en het organiseren van bijeenkomsten en gezamenlijke seminars met het maatschappelijk middenveld in Rusland.

Displaying 111 - 120 of 130

Pages

06/06/2011
Presentation
Christiane Westphal (European Commission)
Organisation: 

Presentation by Christiane Westphal (European Commission) on the occasion of the 20th LMO meeting on 6 June 2011 in Madrid, Spain

06/06/2011
Presentation
Jesús Ferreiro (University of the Basque Country)
Organisation: 

Presentation by Jesús Ferreiro (University of the Basque Country) on the occasion of the 20th LMO meeting on 6 June 2011 in Madrid, Spain

06/06/2011
Presentation
Anne Sonnet (OECD)
Organisation: 

Presentation by Anne Sonnet (OECD) on the occasion of the 20th LMO meeting on 6 June 2011 in Madrid, Spain

23/05/2011
Presentation
Elise Drouet (World Organisation of Scout Movement)
Organisation: 

Presentation by Elise DROUET (World Organisation of Scout Movement) during the EESC hearing on Volunteering infrastructure and quality of volunteering (23.02.2011)

23/05/2011
Presentation
Jutta König Georgiades (European Commission)
Organisation: 

Presentation by Jutta König Georgiades (European Commission) during the EESC hearing on Volunteering infrastructure and quality of volunteering (23.02.2011)

Pages