Grupp Diversità Ewropa

This page is also available in

Il-preżenza tal-Grupp L-Ewropa: Diversità (Grupp III), flimkien mal-Grupp ta’ Min Iħaddem u l-Grupp tal-Ħaddiema, tiżgura li l-Kumitat ikun forza dinamika bis-setgħa li jesprimi b’mod sħiħ u konkret il-preokkupazzjonijiet diversi soċjali, okkupazzjonali, ekonomiċi u kulturali tas-soċjetà ċivili fl-Istati Membri. B’konformità mat-tibdil introdott fit-Trattat ta’ Lisbona, il-Grupp III huwa magħmul minn “rappreżentanti u partijiet interessati oħra tas-soċjetà ċivili, b’mod partikolari fis-settur ekonomiku, ċiviku, professjonali u kulturali”.

Fil-fatt, l-oriġinalità u l-identità tal-Grupp III għandhom l-oriġini tagħhom propju fil-varjetà tal-kategoriji li huwa magħmul minnhom. Il-membri tiegħu jiġu mill-organizzazzjonijiet tal-bdiewa, l-intrapriżi ż-żgħar, is-settur tal-artiġjanat, il-professjonijiet, l-atturi tal-ekonomija soċjali (mutwalitajiet, kooperattivi, fondazzjonijiket u assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ), l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, l-organizzazzjonijiet ambjentali. u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-familja, in-nisa u l-kwistjonijiet marbutin mal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, iż-żgħażagħ, il-minoranzi u l-gruppi inqas privileġġati, il-persuni b’diżabilità, is-settur tal-volontarjat u l-komunitajiet mediċi, legali, xjentifiċi u akkademiċi.

Dawn ilkoll għandhom l-għan komuni li jiksbu demokrazija ġenwina ekonomika, soċjali u parteċipattiva fl-UE. Fil-fatt, il-motto tal-Grupp III “Il-kisba ta’ demokrazija parteċipattiva ġenwina fl-UE permezz tad-djalogu ċivili” u l-etos li jirfdu l-attivitajiet tiegħu jaqgħu taħt tliet pilastri:

  • id-diversità fid-demokrazija;
  • il-bini ta’ kunsens;
  • l-impenn ċiviku Ewropew – azzjoni lokali.

Prijoritajiet 2018-2020