The European Economic and Social Committee (EESC) is the voice of organised civil society in Europe.

It represents employers, workers and civil society organisations. The expertise of its 329 members helps optimise the quality of EU policies and legislation.

OPINIONS IN THE SPOTLIGHT

PLENARY SESSIONS

Current plenary session

Previous plenary session

Next events

Upcoming events

 • >
  Plenary Session

GROUPS

EESC Members work in 3 groups representing Employers (Group I),
Workers (Group II) and Civil Society Organisations (Group III).

SECTIONS

The EESC has six specialised sections and a Consultative Commission on Industrial Change. More about the sections and the CCMI

ACCESS EESC DOCUMENTS

EESC INFO NEWSLETTER

  • Šobrīd jau novēloti ir centieni panākt, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir balsošanas pieejamības paraugs
  • Pat Cox: Paplašināšanās – spēcīgākais un sekmīgākais ES politikas instruments
  • Ziemeļmaķedonijas pievienošanās Eiropas Savienībai: problēmas, solījumi un turpmākā virzība
  • Jaroslaw Pietras: ES lielā paplašināšanās – 20 gadus vēlāk
  • Danuta Hübner: Katra balss ir no svara
  • Piedalieties vēlēšanās 2024. gada jūnijā: EESK aicina Eiropas pilsoņus balsot par vienotu un demokrātisku Eiropu
  • Régis Genté: Dezinformācija būs sekmīga, ja tā būs orientēta uz to, kas pats par sevi ir vājš
  • Mājokļu krīze – EESK aicina Eiropas Savienību rīkoties