Aplausi Eiropas pilsoniskās sabiedrības drosmei un solidaritātei

Cienījamie lasītāji!

15. februārī notika mūsu rīkotā EESK Pilsoniskās solidaritātes balvas piešķiršanas ceremonija. Balvas iecere radās 2020. gada jūlijā, kad Eiropa dziedēja Covid-19 pandēmijas pirmā viļņa brūces. Toreiz pavisam nesen bija atcelti pirmie pārvietošanās ierobežojumi, kuru laikā mums nācās palikt mājās, sekot līdzi ziņu plūsmai plašsaziņas līdzekļos par skarbām ainām Eiropas slimnīcās, un mēs katru vakaru aplaudējām mediķiem.

Savukārt ziņojumi par solidāru rīcību drīz sāka pienākt no visas Eiropas Savienības, un atklāja, ka daudzi cilvēki nevis vienkārši nogaida, bet steidzas palīgā neaizsargātiem un krīzes smagi skartiem cilvēkiem, gan tiem, kam nepieciešama palīdzība.

Piemēram, viņi izgatavoja un izplatīja sejas aizsegus un medicīnisko apģērbu, pārveidoja viesnīcas par ātrās palīdzības slimnīcām, piegādāja pārtiku vecākiem un neaizsargātiem cilvēkiem, sniedza digitālo palīdzību mājmācībai vai vienkārši īstenoja mākslas vai izklaidējošus projektus, lai nedaudz atvieglotu dzīvi pandēmijas laikā.

Pilsoniskā sabiedrība, pateicoties tās organizācijām un cilvēkiem bija šo pasākumu pirmajās rindās. Bez viņu palīdzības vietējos apstākļos par šo pandēmiju mums būtu nācies maksāt daudz vairāk.

Lai šiem vienkāršajiem cilvēkiem pateiktos par šo pašaizliedzīgo darbu sabiedrības labā, mēs nolēmām 2020. gadā uz laiku nolikt malā par mūsu zīmolu kļuvušo Pilsoniskās sabiedrības balvu, kas katru gadu kopš 2006. gada tiek piešķirta pilsoniskās sabiedrības organizācijām un individuāliem cilvēkiem, kuru cēlie projekti ir pagodinājums mūsu Eiropas identitātei un mūsu kopējām vērtībām konkrētā darba jomā.

Tās vietā mēs esam likuši īpašu Pilsoniskās solidaritātes balvu, kuras temats ir “Pilsoniskā sabiedrība pret Covid-19” un kas ir veltīta tieši cīņai pret koronavīrusu un tās smagajām sekām.

Parasti balva tiek pasniegta pieciem uzvarētājiem, bet mēs vēlējāmies apbalvot maksimums 29 atsevišķu cilvēku, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un uzņēmumu projektus. Priekšnoteikums bija, ka visiem tiem ir jābūt bezpeļņas projektiem ar publisko finansējumu ne vairāk kā 50 % apmērā. Mēs meklējām vienu uzvarētāju katrā no dalībvalstīm un Apvienotajā Karalistē, lai parādītu, ka mēs vēlamies saglabāt ciešas saites ar tās pilsonisko sabiedrību, neraugoties uz šīs valsts izstāšanos no Eiropas Savienības. Vēl vienam uzvarētājam bija jābūt ar visas Eiropas mēroga projektu.

Sacensība beidzās 30. septembrī, līdz kuram mēs bijām saņēmuši 250 pieteikumus no visas Eiropas Savienības. Visi mūsu kandidāti var kalpot par paraugu tam, kā pilsoņi un pilsoniskā sabiedrība var nesavtīgi darboties vietējos apstākļos. Solidaritāte bija visu šo projektu galvenais dzinējspēks, taču mēs tos iedalījām piecās galvenajās kategorijās: apgāde ar pārtiku un palīdzība neaizsargātām grupām, medicīniskais aprīkojums, konsultāciju pakalpojumi, izglītības pakalpojumi un informācija par pandēmiju, kā arī kultūra.

Pēc rūpīgām pārdomām mēs atlasījām 23 uzvarētājus šajās piecās jomās. Mūsu skatījumā viņi ir vislabākais piemērs tam, ko pilsoniskā sabiedrība dara visā Eiropā, lai palīdzētu kopienām pārdzīvot pandēmiju. Katram no viņiem mēs piešķīrām 10 000 EUR, un mēs ceram, ka šis finansiālais stimuls viņiem palīdzēs turpināt darbu un ka šī balva dos viņu projektiem lielāku redzamību.

Mēs ceram arī, ka uzlabosies informētība ne tikai par šo projektu nozīmi, bet arī to, cik svarīgas ir neskaitāmas citas spēcīgas un radošas pilsoņu iniciatīvas Eiropas Savienībā. Mēs visi apzināmies, ka solidaritāte ir šīs krīzes pārvarēšanas atslēga. Ar savu darbu mēs veidojam labāku nākotni Eiropai un ceram, ka pēc šī smagā pārbaudījuma tā kļūs spēcīgāka un vienotāka.

Tāpēc šajā neklātienē notikušajā balvu piešķiršanas ceremonijā 15. februārī aplausus saņēma ne tikai šie 23 uzvarētāji. Mēs noņēmām cepuri visas Eiropas pilsoniskās sabiedrības un tās daudzo organizāciju, uzņēmumu un cilvēku priekšā, kas šajā grūtajā un sarežģītajā laikā ir apliecinājuši līdz šim nepieredzētu solidaritāti, drosmi un pilsonisko atbildību un joprojām turpina to darīt.

Cillian Lohan

Priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos