Poljoprivreda, ruralni razvoj i ribarstvo

This page is also available in

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) ključna je politika EU-a koja omogućava održivu opskrbu 500 milijuna građana EU-a sigurnom i kvalitetnom hranom po pristupačnim cijenama, osigurava prihvatljive prihode za 11 milijuna poljoprivrednika u EU-u te igra ključnu ulogu u društvenom, okolišnom i gospodarskom razvoju europskih ruralnih područja.

ZPP već 60 godina vjerno služi Europi i građanima EU-a. Međutim, svijet se uvelike promijenio od uvođenja ZPP-a 1962. godine. Klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti, degradacija tla, nestašica vode, depopulacija ruralnih područja i prepreke generacijskoj obnovi među glavnim su izazovima s kojima se danas suočava europska poljoprivreda.

U okviru Stručne skupine za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu okoliša (NAT) radimo na promicanju održive poljoprivrede i uravnoteženog teritorijalnog razvoja u Europi.

Posebice treba istaknuti našu aktivnu ulogu u predlaganju učinkovitijih mjera politike i mogućih rješenja kako bi se postigla zaštita okoliša i učinkovitije korištenje prirodnih resursa u poljoprivredi, otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima, osiguravanje kontinuiranog strukovnog osposobljavanja, pružanje potpore malim poljoprivrednicima, ženama i mladima, siguran zakup zemljišta i opskrba visokokvalitetnom i sigurnom hranom. Pozivamo i na uravnotežen razvoj svih dijelova EU-a u cilju povećanja privlačnosti ruralnih područja s obzirom na sve brži proces urbanizacije u Europi.