Conarthaí ar luach íseal agus ar luach láir atá beartaithe

Déanann Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa aon riachtanais bhliantúla a fhéadfaidh a bheith faoi réir nósanna imeachta maidir le glaonna ar thairiscintí dar luach idir EUR 15 000 agus EUR 139 000 (EUR 5 350 000 le haghaidh oibreacha) a mheas agus a phleanáil d'fhonn an fhaisnéis ábhartha a fhoilsiú ar ár suíomh gréasáin agus ligean d'oibreoirí eacnamaíocha a bheith rannpháirteach iontu.

Ar a bharr sin, tá teimpléid na ndoiciméad ábhartha le fáil ar an leathanach seo d'fhonn an t-ualach riaracháin rannpháirtíochta a thiteann ar oibreoirí eacnamaíocha i margaí ar luach an-íseal (≤ EUR 15 000) a laghdú.

DOICIMÉID LE HAGHAIDH CONARTHAÍ AR LUACH ÍSEAL (EN/FR)

Coinníollacha ginearálta maidir le conarthaí ar luach íseal (is féidir a íoslódáil in 22 teanga)

Ordú ceannaigh (bialann-lónadóireacht) le haghaidh nósanna imeachta ísle faoi bhun EUR 15 000


Ordú ceannaigh le haghaidh nósanna imeachta an-íseal faoi bhun EUR 15 000

Airteagal 136 agus Airteagal 141 den Rialachán Airgeadais: Critéir eisiaimh agus cinntí maidir le heisiamh; Diúltú i gcás nós imeachta um dhámhachtain

FÓGRAÍ (EN/FR):

Pages

Displaying 81 - 90 of 179
17/07/2017 04/08/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
120,000.00
Reference: 
CES/Communication/1/2017
11/05/2017 26/05/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
45,000.00
Reference: 
CES/DL/4/2017
08/05/2017 23/05/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Works
Estimated value: 
2,000,000.00
Reference: 
CES/CoR/DL/40/2016

The Committee of the Regions is planning to sign a direct works contract for the refurbishment of the entrance hall of the Jacques Delors building (Rue Belliard 99-101,  B-1040 Bruxelles) with a view to improving its security in terms of access. The planned activities comprise demolition, stabilisation, structural, finishing and specialised technical (HVAC/electrical) works, and the supply and installation of high-security equipment (single-person revolving doors, access controls, security checkpoints, high-performance glazing and structures).

Pages