Future low and middle value contracts

EESO ocenjuje in načrtuje letne potrebe, za katere utegne biti potreben javni razpis, v vrednosti nad 15 000 EUR in pod 139 000 EUR (5 350 000 EUR za dela), ter ustrezne informacije objavlja na svoji spletni strani in tako gospodarskim subjektom omogoča sodelovanje.

Da bi se zmanjšalo upravno breme sodelovanja gospodarskih subjektov pri naročilih zelo nizke tržne vrednosti (≤ 15 000 EUR), se na tej strani objavijo vzorci dokumentov.

Dokumenti za naročila nizke vrednosti (EN/FR)

Splošni pogoji za naročila nizke vrednosti (prenesti jih je mogoče v 22 jezikih)

Naročilnica za naročilo nizke vrednosti pod 15 000 EUR za restavracijo–gostinske storitve 

Naročilnica za naročilo zelo nizke vrednosti pod 15 000 EUR

Člena 136 in 141 finančne uredbe: Merila za izključitev in odločitve o izključitvi; Zavrnitev udeležbe v postopku dodeljevanja

Obvestila (EN/FR):

Pages

Displaying 81 - 90 of 179
17/07/2017 04/08/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
120,000.00
Reference: 
CES/Communication/1/2017
11/05/2017 26/05/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
45,000.00
Reference: 
CES/DL/4/2017
08/05/2017 23/05/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Works
Estimated value: 
2,000,000.00
Reference: 
CES/CoR/DL/40/2016

The Committee of the Regions is planning to sign a direct works contract for the refurbishment of the entrance hall of the Jacques Delors building (Rue Belliard 99-101,  B-1040 Bruxelles) with a view to improving its security in terms of access. The planned activities comprise demolition, stabilisation, structural, finishing and specialised technical (HVAC/electrical) works, and the supply and installation of high-security equipment (single-person revolving doors, access controls, security checkpoints, high-performance glazing and structures).

Pages