Chun tús Uachtaránacht na Slóivéine ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a cheiliúradh, tá taispeántas ar líne á chur i láthair ag CESE ina dtaispeántar obair an ghrianghrafadóra Ciril Jazbec. Is as an tSlóivéin do Jazbec agus bronnadh gradam Leica Oskar Barnack air agus gradam World Press Photo do 2021.

Sa taispeántas grianghrafadóireachta fíorúil dar teideal “A decade of climate change [Deich mbliana in aghaidh an athraithe aeráide]” tá sraith 25 íomhá ar cuid de thionscadal fadtéarmach an ealaíontóra í dar teideal “Climate Change Resilience [Athléimneacht in aghaidh an Athraithe Aeráide]”.

Beidh an oscailt oifigiúil den taispeántas ar siúl an 8 Iúil agus tá sé beartaithe “Live Art Talk [Plé ar líne ar an ealaín]” a bheoshruthú ar an leathanach Facebook. Déanfaidh Cillian Lohan, an Leas-Uachtarán um an gCumarsáid in CESE, an imeacht a óstáil agus beidh Tamara Weingerl Požar, Ambasadóir agus Leas-Bhuanionadaí na Slóivéine chuig an Aontas, Neža Repanšek, comhalta Slóivéanach de CESE agus an t-ealaíontóir féin i láthair chomh maith.

Beidh an taispeántas ar líne ar siúl ón 5 go 30 Iúil 2021. Ná caill an deis cuairt a thabhairt air anseo. (ck)