Léirigh géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá an dlúthpháirtíocht idir Ballstáit, institiúidí agus saoránaigh an Aontais Eorpaigh. Ina fhianaise sin, pléifimid cad ina thaobh ar céim nua thábhachtach í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ar cuireadh tús léi le déanaí, a chuideoidh linn machnamh a dhéanamh le chéile faoinár dtodhchaí Eorpach choiteann.

Léirigh géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá an dlúthpháirtíocht idir Ballstáit, institiúidí agus saoránaigh an Aontais Eorpaigh. Ina fhianaise sin, pléifimid cad ina thaobh ar céim nua ...Read more

Léirigh géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá an dlúthpháirtíocht idir Ballstáit, institiúidí agus saoránaigh an Aontais Eorpaigh. Ina fhianaise sin, pléifimid cad ina thaobh ar céim nua thábhachtach í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ar cuireadh tús léi le déanaí, a chuideoidh linn machnamh a dhéanamh le chéile faoinár dtodhchaí Eorpach choiteann.

Leagfaidh Uachtarán CESE Christa Schweng amach an insint nua ar an Eoraip a mbeidh CESE ag áitiú ar a son ina cháilíocht mar bhreathnadóir ar bhord feidhmiúcháin na Comhdhála agus geallfaidh sí go mbainfear leas as líonra fairsing an Choiste a chlúdaíonn iomlán na sochaí sibhialta eagraithe d’fhonn an rannpháirtíocht is leithne is féidir a chinntiú.

Farainn freisin beidh Guy Verhofstadt, FPE, ball de bhord feidhmiúcháin na Comhdhála agus iar-phríomh-aire na Beilge, arb é an té a mhol Dearbhú Laeken in 2001 é, rud a chuir an Coinbhinsiún Eorpach ar bun. Cuirfidh seisean i bhfios go láidir chomh maith go bhfuil cor cinniúnach roimh an Eoraip agus gur mithid di an bealach atá amach roimpi a leagan síos i gcomhar leis na saoránaigh.

Dar le Lorenzo Consoli, comhfhreagraí AE agus saineolaí den scoth ar ghnóthaí na hEorpa, nach bhfaca sé, le linn na dtríocha bliain atá caite aige sa Bhruiséil, oiread sin cleachtaí daonlathacha uaillmhianacha uile-Eorpacha beartaithe agus ar bun ag an Aontas! (dm)

Read less