Equity and efficiency considerations for maritime transportation

EESC opinion: Equity and efficiency considerations for maritime transportation

Meriliikenteen tasapuolisuus- ja tehokkuusnäkökohtia

Keskeiset kohdat

ETSK

  • korostaa, että merenkulkualan vihreässä siirtymässä on otettava huomioon maakohtaiset, alakohtaiset ja työpaikkakohtaiset erityispiirteet, jotta voidaan säilyttää Euroopan kilpailuedut ja vähentää siirtymäeroja, eriarvoisuutta ja väestökatoa eräiltä alueilta.
  • tähdentää, että valtiontukisääntöjä on tarkistettava huolellisesti harkiten siltä osin kuin on kyse laivojen tuotannosta Euroopan vesiliikenteeseen väestön tarpeiden tyydyttämiseksi ja työvoiman liikkumisen edistämiseksi syrjäisillä alueilla sekä kestävän ja turvallisen liikennöinnin ja paremman rannikkoalueseurannan varmistamiseksi eikä tavoitteena ole voittoa tuottava laivaliikenne, jota voidaan kehittää edelleen markkinavälineiden avulla.
  • katsoo, että EU:n säädöksissä asetetun ja älykkään laivaliikenteen suunnitelmaan kuuluvan, merenkulkualan sähköistämisen nopeuttamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi voitaisiin tarjota kannustimia tiettyjen digitaalisten ja energiaa säästävien teknologioiden tuotantoon ja käyttöönottoon merenkulkualalla.