Vauras, osallistava ja kestäväpohjainen unioni painopisteinä ETSK:n uuden puheenjohtajan ohjelmassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on julkaissut uuden puheenjohtajansa Christa Schwengin toimikauden 2020–2023 koko ohjelman. Se on nyt saatavilla verkossa kaikilla EU:n kielillä.

Schwengin ohjelma esittää rohkean näkemyksen vahvemmasta ja selviytymiskykyisemmästä Euroopasta covid-19-kriisin jälkeen ja ennakoi ETSK:lta vahvaa panosta Euroopan elpymiseen ja osallistavaan demokratiaan.

Ohjelman tunnuslauseena on ”Yhdessä Euroopan tulevaisuuden puolesta”, ja siinä painotetaan voimakkaasti yhtenäisyyttä, joka on Schwengin puheenjohtajakauden keskeinen teema ETSK:n rakentamiseksi uudelleen yhtenäistämällä ja tehostamalla sen toimintaa pyrittäessä vaikuttamaan EU:n politiikan muotoiluun.

Ohjelmassa määritellään neljä painopistettä, jotka noudattavat puheenjohtajan visiota pandemian jälkeisestä Euroopasta, jossa sen kansalaiset voivat kukoistaa ja elää avoimessa ja arvoihin perustuvassa yhteiskunnassa.

Ensimmäinen painopiste on taloudellisesti hyvinvoiva unioni. Siinä korostetaan pyrkimystä auttaa jäsenvaltioita, yrityksiä, työntekijöitä ja kansalaisia selviämään ja rakentamaan taloutta uudelleen. Siirtymisellä digitalaisempaan ja vihreämpään talouteen tulisi olla yhteys sosiaaliseen elpymiseen.

Toisena painopisteenä on sosiaalisesti osallistava unioni, jossa varmistetaan, että ketään ei jätetä jälkeen digitalisaation ja vihreän siirtymän yhteydessä. Kaikkien työntekijöiden työllisyyden ja tulojen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin. Ohjelmassa todetaan, että EU:n yhteisistä arvoista ei voida tinkiä missään olosuhteissa. Lisäksi tuetaan Euroopan terveysunionin luomista tärkeänä osana solidaarisuutta.

Kolmantena painopisteenäon ekologisesti kestävä unioni. Siinä todetaan, että vihreä ja digitaalinen talous on Euroopan elpymissuunnitelman liikkeellepaneva voima. Jotta tämä voisi toteutua, yrityksiä on pidettävä osana ratkaisua ja niitä on kannustettava osallistumaan aktiivisesti siirtymiseen kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta taloutta.

Neljäntenä painopisteenä on varmistaa, että ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa. Kyseessä on merkittävä aloite, jonka on tarkoitus antaa eurooppalaisille tunne kuulumisesta EU:hun antamalle heille mahdollisuus osallistua tärkeistä EU-asioista käytäviin keskusteluihin. Tavoitteena on parantaa EU:n toimintaa. Koska ETSK on sitoutunut edistämään osallistavaa demokratiaa ja sillä on aktiivisesti toimivia jäseniä kansalaisyhteiskunnan kaikista osista kaikissa jäsenvaltioissa, sillä on tilaisuus osoittaa lisäarvonsa ja toimia välittäjänä. (ll)