Ewropa prosperuża, inklużiva u sostenibbli fil-qalba tal-programm presidenzjali l-ġdid tal-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ippubblika l-programm sħiħ tal-President il-ġdida tiegħu Christa Schweng, għall-mandat tagħha tal-2020-2023. Huwa disponibbli online fil-lingwi kollha tal-UE.

Il-programm tas-Sinjura Schweng joffri viżjoni qalbiena għal Ewropa wara l-COVID-19 aktar b’saħħitha u reżiljenti u tipprevedi kontribut qawwi mill-KESE għall-irkupru tal-Ewropa u d-demokrazija parteċipattiva.

Bil-motto “Magħquda għall-ġejjieni tal-Ewropa”, il-programm ipoġġi enfasi qawwija fuq l-għaqda, li se tkun il-kelma ewlenija tal-presidenza tagħha bis-sejħa tagħha għall-bini mill-ġdid tal-KESE, biex isir aktar magħqud u effettiv fl-influwenza tiegħu fuq it-tiswir tal-politika tal-UE.

Huwa jippreżenta l-erba’ prijoritajiet li huma konformi mal-idea tagħha ta’ Ewropa wara l-pandemija li tippermetti liċ-ċittadini tagħha jkunu prosperużi u jgħixu f’soċjetà miftuħa li tibbaża fuq il-valur.

L-ewwel prijorità hija Ewropa ekonomikament prosperuża, b'enfasi fuq l-għajnuna lill-Istati Membri, il-kumpaniji, il-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali biex jgħixu u jibnu l-ekonomiji mill-ġdid. It-tranżizzjoni għal ekonomija aktar diġitali u ekoloġika għandha tkun marbuta wkoll mal-irkupru soċjali.

It-tieni prijorità hija Ewropa soċjalment inklużiva li tiżgura li ħadd ma jitħalla warajh matul it-transizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi. Is-salvagwardja tal-impjiegi u d-dħul għall-ħaddiema kollha hija ta’ importanza kbira, b’attenzjoni partikolari għall-gruppi vulnerabbli. Il-programm jiddikjara li l-valuri komuni tal-UE mhumiex negozjabbli taħt kwalunkwe ċirkostanza. Il-ħolqien ta ’unjoni tas-saħħa Ewropea huwa wkoll appoġġjat bħala aspett importanti ta’ solidarjetà.

It-tielet prijorità – Ewropa ambjentalment sostenibbli – tirrikonoxxi ekonomija aktar ekoloġika u diġitalizzata bħala l-mutur tal-pjan ta’ rkupru għall-Ewropa. Madankollu, biex jinkiseb dan, jeħtieġ li n-negozju jitqies bħala parti mis-soluzzjoni u għandu jitħeġġeġ biex jaqdi rwol attiv fit-tiswir tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi.

Ir-raba’ prijorità hija li jiġi żgurat li l-KESE jaqdi rwol vitali fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, inizjattiva importanti li għandha tagħti lill-Ewropej sens ta’ sjieda tal-UE tagħhom billi tippermettilhom jiddibattu suġġetti ewlenin tal-UE, bil-għan li jittejjeb il-mod kif taħdem l-UE. Bħala promotur impenjat tad-demokrazija parteċipattiva, u b’membri minn kull parti tas-soċjetà ċivili attivi fuq il-post fl-Istati Membri kollha, il-KESE għandu l-opportunità li juri l-valur miżjud tiegħu u jaġixxi bħala faċilitatur. (ll)