Christa Schwengin puheenjohtajakauden painopisteet

This page is also available in

Visio entistä vahvemmasta ja selviytymiskyvyltään paremmasta Euroopasta covid- kriisin jälkeen

Euroopan unionin tulisi olla taloudellisesti hyvinvoiva, sosiaalisesti osallistava ja ekologisesti kestävä. Sen pitäisi tarjota vakaat olot koko kansalaisyhteiskunnalle, jotta se voisi kukoistaa ja toimia avoimissa ja arvoihin perustuvissa demokratioissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) keskittyy tukemaan kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista tämän kokonaisvaltaisen EU-vision toteuttamiseen ja arvokkaan asiantuntemuksen tarjoamiseen poliittisille päättäjille, jotta unionista tulisi osallistavampi ja toimintapolitiikoista tehokkaampia ja entistä paremmin todelliseen taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen soveltuvia.

Tätä toimikautta leimaavat covid-19-pandemia ja valitettavasti myös epävarmuus ja taloudelliset ja sosiaaliset vaikeudet, kun yritykset joutuvat kamppailemaan eloonjäämisestään ja ihmiset menettävät työnsä. Ennen kuin rokote on saatavilla ja yleisesti hyväksytty, ”uutena normaalina”

ovat edelleen lähikontaktien välttäminen, maskien käyttäminen, hybridi- tai etäkokoukset ja liiketoiminnan keskeytykset.

Meidän on nyt entistä tärkeämpää yhdistää voimamme, kehittää visio uudesta covid-19- kriisin jälkeisestä Euroopasta ja tehdä kaikkemme sen varmistamiseksi, että komiteamme antaa vahvan panoksen Euroopan elpymiseen ja tulevaan selviytymiskykyyn. Samassa yhteydessä pyrimme tekemään myös ETSK:sta entistä yhtenäisemmän, tehokkaamman ja arvostetumman.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities