ETSK:n joulukuun täysistunnossa keskusteltiin Euro–Välimeri-alueen jälleenrakentamisesta ja selviytymiskyvystä koronapandemian jälkeen keskittyen digitaaliseen lukutaitoon.

Komitean puheenjohtaja Christa Schweng korosti erityisesti alueellisen yhteistyön ja vuoropuhelun sekä paikallistasolla toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkoston keskeistä roolia ja mainitsi Välimeren unionin ja Anna Lindh -säätiön olevan erittäin tärkeitä kumppaneita ETSK:lle ja muodostavan Euro–Välimeri-kumppanuuden kaksi keskeistä pilaria.

Välimeren unionin varapääsihteeri Álvaro Albacete Perea ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävän Anna Lindhin Euro–Välimeri-säätiön puheenjohtaja Josep Ferré painottivat, miten tärkeää on vahvistaa EU:n ja eteläisen Välimeren alueen suhteita.

Avain taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen koko Euro–Välimeri-alueella on digitalisaatio. Täysistunnossa hyväksytyssä oma-aloitteisessa lausunnossa Digitalisaatio Euro–Välimeri-alueella, jonka esittelijä on Dolores Sammut Bonnici, todetaankin, että on tärkeää kaventaa yksittäisten maiden, kaupunki- ja maaseutualueiden sekä sukupolvien välistä digitaalista kuilua. (mp)