Den cirkulære økonomi bliver musikalsk

Den 2. marts vil EØSU som led i sin interessentkonference om cirkulær økonomi 2022 (der afholdes af den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi) være vært for et særligt show med titlen "Music with Trash" (musik med affald).

Showet vil blive afholdt af den internationale slaginstrumenttrio TrashBeatz. Det kombinerer workshopper vedrørende cirkulær økonomi og musik med anvendelse af affald.

"Vi giver affald nyt liv ved at spille musik med instrumenter lavet af affald", siger TrashBeatz.

Intet kunne have været mere passende end et sådant kunstnerisk indslag ved dette års hybridkonference, der afholdes af den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi, med titlen "Towards a new normal: Sustainable products for sustainable consumption" (mod det nye normale: bæredygtige produkter til bæredygtigt forbrug).

Interessentplatformens årlige konference, som EØSU er vært for sammen med Kommissionen, afholdes den 1. og 2. marts. Yderligere oplysninger om arrangementet kan findes på webstedet for den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi. (ck)