An Geilleagar Ciorclach ag dul don cheol

An 2 Márta, beidh seó speisialta dar teideal ‘Music with Trash’ (Ceol a chastar trí bhíthin Bruscair) á óstáil ag CESE mar chuid do Chomhdháil Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh (ECESP) 2022.

Beidh grúpa de thriúr cnaguirliseoirí idirnáisiúnta, TrashBeatz, mar a thugtar orthu, ag seinm ag an seó. Beidh ceardlanna ar an ngeilleagar ciorclach ar siúl agus casfar ceol trí úsáid a bhaint as dramhaíl.

‘Tugaimid cuspóir nua don bhruscar trí cheol a sheinm le huirlisí déanta as bruscar’, a dúirt TrashBeatz.

Ba é an rud b’oiriúnaí dúinn ná comhpháirtíocht cruthaitheach a bheith againn le comhdháil hibrideach ECESP na bliana seo, comhdháil dar teideal ‘I dtreo normáltacht nua: Tairgí inbhuanaithe le haghaidh tomhaltas inbhuanaithe’.

Beidh comhdháil bhliantúil ECESP ar siúl an 1 agus 2 Márta agus déanfaidh CESE í a óstáil i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach. Tá tuilleadh eolais faoin imeacht le fáil ar shuíomh gréasáin ECESP. (ck)