Платформа на гражданското общество „ЕС – Украйна“ - Related Publications and other work