Forumul european privind migrația

În ianuarie 2015, CESE, în colaborare cu Comisia Europeană, a organizat prima ediție a Forumului european privind migrația (FEM). Acesta este urmașul Forumului european pentru integrare, ale cărui 11 ediții s-au desfășurat între 2009 și 2014.

FEM este o platformă de dialog între societatea civilă și instituțiile europene, pe teme de migrație, azil și integrare a resortisanților țărilor terțe. Cel puțin o dată pe an, el reunește reprezentanți ai organizațiilor societății civile, ai autorităților locale și regionale, ai statelor membre și ai instituțiilor UE.

Scopul FEM este de a consolida coordonarea și cooperarea dintre principalii actori implicați în guvernanța europeană pe mai multe niveluri a migrației. FEM își propune să furnizeze mai multe informații cu privire la cele mai recente evoluții ale politicilor, dar și să colecteze informații cu privire la modul de aplicare a politicilor europene la nivel regional, local și la baza societății; platforma ar urma să îmbunătățească înțelegerea principalelor provocări cu care se confruntă organizațiile societății civile și partenerii sociali din domeniu și să identifice căile de a le sprijini mai bine în eforturile lor de a răspunde nevoilor migranților.

Secretariatul FEM este asigurat de personalul Secțiunii pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC) a CESE.