You are here

Georges Dassis - voorzitter van het EESC

Voor een verenigd, democratisch, solidair, vreedzaam en welvarend Europa dat dicht bij zijn bevolking staat

 • Vakbondsactivist in Griekenland vanaf zijn 15e jaar
 • Actief tegen het Griekse kolonelsregime (1967-1974)
 • Van 1976 tot 1980 nationaal bestendig secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
 • Sinds 1981 vertegenwoordiger van de Griekse Algemene Confederatie van werknemers bij het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC, voorheen IVVV) en het Internationaal Arbeidsbureau (IAB)
 • Sinds 1982 lid van het uitvoerend comité van het EVV
 • Van 1981 tot 1990 en vanaf 2002 lid van het EESC
 • Van 1986 tot 1990 voorzitter van de regionale afdeling van het EESC
 • Medeoprichter van het Arbeidsinstituut van de GSEE (1990) en secretaris internationale betrekkingen
 • Van 2004 tot 2008 voorzitter van de afdeling ECO van het EESC
 • Van 2008 tot 2015 voorzitter van de groep Werknemers van het EESC
 • Van 2015 tot 2018 voorzitter van het EESC

Voor het EESC was Georges Dassis rapporteur voor adviezen over het Europese minimuminkomen, de Sociale dialoog in de Economische en Monetaire Unie en over de kosten van een niet-verenigd Europa.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis