Għeżież qarrejja,

Dan ix-xahar, kull sena, niċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, iżda din is-sena t-8 ta’ Marzu għal darb’ oħra huwa tfakkira ta’ kemm għad irid isir xogħol biex jiġi żgurat li n-nisa jkunu jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà.

In-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-korpi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, għandhom rati aktar baxxi ta’ impjieg u jaqilgħu inqas mill-irġiel.

Barra minn hekk, il-pandemija attwali u l-kriżi ekonomika globali wrew biċ-ċar li n-nisa, flimkien maż-żgħażagħ, huma l-gruppi li jħallsu l-ogħla prezz u li ħafna mill-kisbiet diffiċli miksuba matul dawn l-aħħar għexieren ta ’snin jinsabu fil-periklu li jisfaw fix-xejn. Fl-aħħar nett, in-nisa jġorru l-piż ta’ xogħol domestiku u ta’ kura mhux imħallas, u l-koabitazzjoni furzata fi żminijiet ta’ lockdown spiss twassal għal żieda fil-każijiet ta’ vjolenza abbażi tal-ġeneru.

Għaldaqstant, l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni li għadhom jeżistu għandhom jiġu indirizzati b’mod urġenti u deċiżiv. Ma nistgħux naħlu aktar ħin u rridu niżguraw li d-dimensjoni tal-ġeneru tiġi integrata fil-politiki kollha permezz ta’ miżuri speċifiċi.

Il-Kummissjoni Ewropea, immexxija għall-ewwel darba minn mara, Ursula von der Leyen, wiegħdet li tindirizza l-ugwaljanza bejn il-ġeneri immedjatament u li tadotta miżuri biex tagħlaq il-lakuni li għadhom jeżistu bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol, fis-salarji u fil-pagi, fl-ogħla pożizzjonijiet fin-negozju u fir-rappreżentanza politika. Il-proposta għal direttiva dwar it-trasparenza tal-pagi, ippubblikata fl-4 ta’ Marzu, hija għalhekk l-ewwel pass importanti fid-direzzjoni t-tajba.

Fuq kollox, madankollu, tinħtieġ bidla kulturali estensiva biex jinkisru l-isterjotipi tal-ġeneri u tinkiseb ugwaljanza sħiħa. Il-KESE huwa impenjat f’din il-ġlieda u ser jikkontribwixxi għat-titjib tas-sitwazzjoni permezz tal-opinjonijiet tiegħu, bil-għan li jinfluwenza kemm l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-organizzazzjonijiet li jirrappreżenta. Din hija battalja li rridu niġġilduha lkoll flimkien, irġiel u nisa, biex nagħmlu s-soċjetà tassew ugwali u biex ngħaddu dinja aħjar lil uliedna.


Giulia Barbucci

Viċi President tal-KESE responsabbli għall-Baġit