Mūsu laiks ir pienācis!

Cienījamie lasītāji!

Šāgada Eiropas diena 9. maijā iezīmēs arī ilgi gaidītās Konferences par Eiropas nākotni uzsākšanu. Tā ir unikāla iespēja ne tikai iesaistīties plašās debatēs par to, kā Eiropas Savienībai būtu jāattīstās, bet arī atjaunot tās iedzīvotāju līdzatbildību par Eiropas projektu – valstu, reģionālajā un vietējā līmenī. Es vēlētos jūs mudināt izmantot šo iespēju.

EESK kā Eiropas organizētas pilsoniskās sabiedrības mājvieta jau ilgu laiku ir centusies virzīt Eiropas reformu, vairāk iesaistot tās iedzīvotājus. Esmu pārliecināts, ka “Briseles burbuļa” sasaiste ar iedzīvotājiem var radīt oriģinālas, taču reālistiskas idejas nākotnei.

Lai šo potenciālu varētu pilnībā atraisīt, mums ir jāizvairās no iedzīvotāju viedokļa apsteigšanas. Diskusijās konferencē par Eiropas nākotni ir vajadzīga atvērtība radošām pārdomām. Nevienā no paneļdiskusijām nevajadzētu veidot pieņēmumus par debašu rezultātu.

Eiropas nākotnei ir vajadzīgs arī jauns, pozitīvs vēstījums. Mums ir jāpierāda, ka Eiropa ir lieliska vieta, kas ikvienam rada iespējas dzīvot sev vēlamo dzīvi, pamatojoties uz kopīgām vērtībām. ASV iedzīvotāji lepojas ar savu amerikāņu sapni. Domāju, ka eiropiešiem ir pienācis laiks beidzot baudīt un novērtēt pašiem savu dzīvesveidu un tā sniegtās priekšrocības.

Oficiālā konferences atklāšana notiks Strasbūrā hibrīdformātā Covid-19 ierobežojumu dēļ. Mēs varam jau sagaidīt, ka – vismaz sākumā – lielākā daļa pasākumu, kas saistīti ar konferenci, notiks šādā formātā.

Pandēmija nozīmē to, ka konferencei par Eiropas nākotni tagad ir spēcīgs digitālais elements. Paradoksālā kārtā tas padara konferenci pieejamāku parastajiem iedzīvotājiem, jo īpaši – izmantojot digitālo daudzvalodu platformu. Aicinu jūs visus izmantot šo rīku – vai nu lai piedalītos esošā pasākumā, organizētu savu diskusiju vai apmainītos ar idejām par Eiropas integrāciju. Eiropas nākotne ir mūsu rokās!

Christa Schweng

EESK priekšsēdētāja