ES ir Kolumbijos, Peru ir Ekvadoro vietos patarėjų grupė - Related Opinions