BEARTAS COMHTHÁTHAITHE, RÉIGIÚNACH AGUS UIRBEACH - Related Publications