Dessine-moi… (Tabhair cuntas dom…)

Tá deireadh sroichte ag an gcolún “Dessine-moi...”. Cuireann na hailt dheireanacha sa cholún seo leis an gcnuasach saibhir de chuntais a bhíomar in ann a léamh ann ó thosaigh an phaindéim. Na cuntais sin ón gcroí amach a rinneadh feadh na tréimhse sin d’fhéinleithlisiú in aghaidh ár dtola, fágfaidh siad a rian orainn, spreagfaidh siad muid chun áilleacht daoine eile a fheiceáil, chun aird níos mó a thabhairt ar bhrí na beatha agus tuiscint níos fearr a fháil ar cé chomh tábhachtach atá sé an deis a thapú san am i láthair cibé áit a bhfuilimid.

Gabhaimid buíochas ó chroí leis na comhaltaí a bhí páirteach san eagrán deireanach seo den tsraith: Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker, Arnaud Schwartz.

Thar ceann fhoireann iomlán CESE info, gabhaimid buíochas leis na 43 chomhalta as na 27 mBallstát a bhí fial flaithiúil lena gcuid ama agus lena gcuid cruthaitheachta le go mbeadh sé de phléisiúr ag ár léitheoirí aithne a chur ar an taithí phearsanta agus mhothúchánach a bhí acusan ar an tréimhse dheacair sin a chuireamar dínn.