Sa chuid dheireanach seo den tsraith, a léiríodh an babhta seo i bhFraincis, is í Isabel Caño Aguilar, Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid, a labhraíonn faoi iarmhairtí COVID. Déanann sí cur síos ar an gcaoi ar athraigh an phaindéim obair chumarsáide CESE sa mhéid is gur leagadh béim ar an dlúthpháirtíocht agus ar an tiomantas (mar a bheadh eochairfhocail ann) i ngach cuid d’obair an Choiste agus i ngach ceann dá dtionscnaimh, ag tosú le Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020. Dar leis an Leas-Uachtarán, "ní bheidh aon ghné den saol mar a bhí roimh an bpaindéim seo. Ar a shon sin, tá sé de fhreagracht orainn gníomhú chun an Eoraip a dhéanamh níos láidre. Sin é atá á éileamh ag saoránaigh na hEorpa orainn".

Sa chuid dheireanach den tsraith seo, a léiríodh an babhta seo i bhFraincis, is í Isabel Caño Aguilar, Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid, a labhraíonn faoi iarmhairtí COVID. Déanann sí cur síos ar an gcaoi ar athraigh an phaindéim obair chumarsáide CESE sa mhéid is gur leagadh béim ar an dlúthpháirtíocht agus...Read more

Sa chuid dheireanach den tsraith seo, a léiríodh an babhta seo i bhFraincis, is í Isabel Caño Aguilar, Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid, a labhraíonn faoi iarmhairtí COVID. Déanann sí cur síos ar an gcaoi ar athraigh an phaindéim obair chumarsáide CESE sa mhéid is gur leagadh béim ar an dlúthpháirtíocht agus ar an tiomantas (mar a bheadh eochairfhocail ann) i ngach cuid d’obair an Choiste agus i ngach ceann dá dtionscnaimh, ag tosú le Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020. Dar leis an Leas-Uachtarán, "ní bheidh aon ghné den saol mar a bhí roimh an bpaindéim seo. Ar a shon sin, tá sé de fhreagracht orainn gníomhú chun an Eoraip a dhéanamh níos láidre. Sin é atá á éileamh ag saoránaigh na hEorpa orainn".

Read less

Tá deireadh sroichte ag an gcolún “Dessine-moi...”. Cuireann na hailt dheireanacha sa cholún seo leis an gcnuasach saibhir de chuntais a bhíomar in ann a léamh ann ó thosaigh an phaindéim. Na cuntais sin ón gcroí amach a rinneadh feadh na tréimhse sin d’fhéinleithlisiú in aghaidh ár dtola, fágfaidh siad a rian orainn, spreagfaidh siad muid chun áilleacht daoine eile a fheiceáil, chun aird níos mó a thabhairt ar bhrí na beatha agus tuiscint níos fearr a fháil ar cé chomh tábhachtach atá sé an deis a thapú san am i láthair cibé áit a bhfuilimid.

Tá deireadh sroichte ag an gcolún “Dessine-moi...”. Cuireann na hailt dheireanacha sa cholún seo leis an gcnuasach saibhir de chuntais a bhíomar in ann a léamh ann ó thosaigh an phaindéim. Na cuntais sin ón gcroí amach a rinneadh feadh na tréimhse sin d’fhéinleithlisiú in aghaidh ár dtola, fágfaidh siad a rian orainn, spreagfaidh siad muid chun áilleacht daoine eile a fhe...Read more

Tá deireadh sroichte ag an gcolún “Dessine-moi...”. Cuireann na hailt dheireanacha sa cholún seo leis an gcnuasach saibhir de chuntais a bhíomar in ann a léamh ann ó thosaigh an phaindéim. Na cuntais sin ón gcroí amach a rinneadh feadh na tréimhse sin d’fhéinleithlisiú in aghaidh ár dtola, fágfaidh siad a rian orainn, spreagfaidh siad muid chun áilleacht daoine eile a fheiceáil, chun aird níos mó a thabhairt ar bhrí na beatha agus tuiscint níos fearr a fháil ar cé chomh tábhachtach atá sé an deis a thapú san am i láthair cibé áit a bhfuilimid.

Gabhaimid buíochas ó chroí leis na comhaltaí a bhí páirteach san eagrán deireanach seo den tsraith: Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker, Arnaud Schwartz.

Thar ceann fhoireann iomlán CESE info, gabhaimid buíochas leis na 43 chomhalta as na 27 mBallstát a bhí fial flaithiúil lena gcuid ama agus lena gcuid cruthaitheachta le go mbeadh sé de phléisiúr ag ár léitheoirí aithne a chur ar an taithí phearsanta agus mhothúchánach a bhí acusan ar an tréimhse dheacair sin a chuireamar dínn.

Read less