Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO) - Related Opinions