Union Civil Protection Mechanism (amendment) - Timeline

19Jun2019

Проследете етапите на 2019/0070/COD

/

Първо четене

Европейски парламент

Становища

Предложение