EU strategy on the rights of the child/Child Guarantee - Timeline

07Jul2021
21Jun2021

Проследете етапите на 2021/0070/NLE

/

Приемане

Приемане от Съвета
14/06/2021

Преговори

Становища

Предложение