В нашата рубрика „Въпрос към ...“ Мария Николопулоу отговаря на въпроси на читателите на „ЕИСК инфо“ за създаването и значението на ad hoc група „Равенство“, на която стана председател. (ehp)