Trygg livsmedelsförsörjning

Sofia BJÖRNSSON
Lantbrukarnas Riksförbund

Jag företräder Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) där vi i början av covid-19-pandemin arbetade intensivt för att trygga livsmedelsförsörjningen. Inom LRF och våra medlemsorganisationer har vi ett system för jordbrukare som behöver stöd. Om en jordbrukare blir sjuk finns det omsorgsgrupper som under sjukdomstiden kan hjälpa till med djuren eller andra praktiska uppgifter. I mars sattes detta system snabbt i drift.

LRF har också försökt hjälpa företag med personalmatchningar. Ett av många exempel på detta är en grönsaksproducent som anställde arbetstagare från ett närliggande hotell. I början av krisen rådde det brist på personal inom grönsaks- och skogssektorerna, men det problemet är nu mer eller mindre löst.

Ett praktiskt exempel på vad LRF-kontoret i Stockholm har gjort är att skänka overheadfilm som används för att tillverka skyddsvisir för hälso- och sjukvården.

Work organisation